Ceny terapií

Soukromá psychologická a terapeutická praxe Mgr. Klára Hanzalová

Poradenská konzultace – 700 Kč

1 hodinové terapeutické sezení – 800 Kč

(Provádí se u následujících terapií: EFT, Matrix reimprinting, indukční techniky, Symbolová terapie vhledem, Asociační techniky, Práce s vnitřními archetypy, Situační alfa terapie)

2 hodinové terapeutické sezení– 1500 Kč

(Provádí se u následujících terapií: Regresní terapie, Situační alfa terapie)

Sezení trvá zpravidla 1-2 hodiny dle potřeby.

Každý klient, který u mě absolvuje sezení nebo je v terapeutickém procesu má v průběhu naší spolupráce veškeré akutní emailové poradenství zdarma.

Konzultace, psychologické a terapeutické služby nejsou hrazeny pojišťovnou a klient si je hradí sám.

Ceny jsou platné od 1.8.2015 a platí pro konzultace a terapie v poradně v Čáslavi a pro terapie a konzultace on-line.