Od psychologického poradenství mnoho klientů očekává dodání konkrétních rad či návodů, které když uposlechnout, změní se jejich život k lepšímu a přestanou pak trpět pod tíhou osudu a neharmonických vztahů. Ano, klasická psychologie povětšinou nabízí právě tento přístup, kdy doslova nadiktuje, co má klient dělat. V lepším případě klient obdrží rady v podobě vyřknutých příčin jeho problémů, které jsou většinou jakési svedení problémů směrem k rodičovstvu a výchově. V horším případě jsou klientovi předepsány antidepresiva či jiné „léky“.
Avšak….mnoho klientů ani po letech terapie nepociťuje úlevy ani změny k lepšímu a vyhledávájí tzv.alternativní psychologické, psychoterapeutické či léčitelské směry. Na poli těchto alternativních směrů působí mnoho velmi schopných terapeutů a léčitelů, avšak tu a tam se vyskytne někdo, kdo se spíše za terapeuta vydává.

Proto doporučuji, abyste po kontaktu s jakýmkoliv terapeutem, ať již klasickým či alternativním, zachovali v sobě především svůj vlastní názor a řídili se vlastním úsudkem.

Jak praxe ukazuje, terapeuté by měli být schopni především: navést klienta na vlastní názor, na vlastní pohled na problémy, které prožívá. Měli by dát klientovi především prostor pro hledání příčin jeho potíží a hledání vlastních pravd a dovést ho k poznání a pochopení vlastního života. Pouhé rady, vysvětlování a obviňování druhých opravdu nepomohou a potíže rozhodně neřeší.

Při nápravě problému, odstranění bloků, znovunalezení životní cesty i smyslu vztahů a života je potřeba především obrovského pochopení ze strany klienta. A právě na toto pochopení by měla být zaměřená jakákoliv terapie.