EFT Terapie emoční svobody

EFT je velmi oblíbená terapeutická technika, kterou využívají psychologové, terapeuti a lékaři v celém světě. Hlavní výhodou je rychlý účine, rychlá úleva v téměř jakékoliv oblasti psychiky nebo psychosomatiky. Pracuje s negativními a zažitými vzorci myšlení, které mění v zcela nové, osvobozené od neharmonických principů.

Výhody EFT:
 • EFT je vlemi přijemná a zábavná terapeutická technika
 • EFT má trvalé výsledky
 • EFT se zaměřuje na celého člověka (nikoliv na lokální onemocnění), aktivuje CNS, stimuluje a harmonizuje humorální systém, má analgetický účinek
 • Stimuluje imunitní systém, urychluje autoregenreaci
 • Pracuje s psychosomatickými problémy a kognitivní myslí
EFT je vhodné aplikovat při:
 • Zpracování traumat
 • Psychických problémech (nervozita, náladovost, deprese, pocity viny, úzkostné stavy, vzteky, žárlivost apod.)
 • Pocity nesebedůvěry, nesebelásky
 • Závislostech (jídlo, cigarety)
 • Vztahových problémech
 • Psychosomatických onemocněních (migrény, chronické bolesti, ekzém, akné, bolesti zad, kloubů, problémy se sluchem, zrakem)
Délka sezení:

Sezení trvá zpravidla 1 hodinu. Každé sezení vždy posouvá klienta vpřed a postupně ulevuje od jeho psychických nebo fyzických potíží.