EFT Terapie emoční svobody

 • Emocionální verze akupunktury.

EFT je velmi oblíbená terapeutická technika, kterou využívají psychologové, terapeuti a lékaři v celém světě. Hlavní výhodou je rychlý účine, rychlá úleva v téměř jakékoliv oblasti psychiky nebo psychosomatiky.

Výhody EFT:

 • Můžeme zvolit jakékoliv téma.
 • EFT je„soft“ technika s minimálním emočním nepohodlím
 • EFT má trvalé výsledky
 • EFT se zaměřuje na celého člověka (nikoliv na lokální onemocnění), aktivuje CNS, stimuluje a harmonizuje humorální systém, má analgetický účinek
 • Stimulej imunitní systém, urychluje autoregenreaci
 • Pracuje s psychosomatickými problémy a kognitivní myslí

Co vše EFT řeší:

 • Traumata
 • Emoční nestabilitu (nervozitu, náladovost, deprese, bipolární poruchy, úzkostné stavy, agresivitu)
 • Pocity nesebedůvěry, nesebelásky
 • Závislosti (jídlo, alkohol, cigarety)
 • Vztahové problémy, sociální fóbie
 • Psychosomatická onemocnění (migrény, chronické bolesti, ekzém, akné, bolesti zad, kloubů, problémy se sluchem, zrakem)

Délka sezení:

Sezení trvá zpravidla 1 hodinu. Každé sezení vždy posouvá klienta vpřed a postupně ulevuje od jeho psychických nebo fyzických potíží.