Psychologické poradenství a terapie on-line po Skype

Díky stále vzrůstajícímu zájmu o internetové poradenství (online) nabízím i psychologické poradenství, terapeutická sezení nebo konzultace po Skype. Pokud z nějakého důvodu nechcete nebo nemůžete absolvovat terapii či konzultaci osobně, nabízím možnost řešit Váš problém prostřednictvím on-line konzultací přes Skype z pohodlí Vašeho domova.

Co lze řešit terapií on-line:
 • vztahové problémy
 • nevhodné životní postoje
 • psychické problémy: deprese, úzkosti, strach, obavy, fobie, vztek, hysterie, sexuální problémy
 • psychosomatické potíže
 • problémy s nadváhou/podváhou
 • osobní poradenství v oblasti duševního vývoje
 • problémy se sebevědomím, pocity viny
 • traumatické události apod.
Jaké terapeutické techniky lze využít pro práci on-line přes Skype:
Co vše lze on-li psychologickým poradenství řešit:
 • vztahové problémy
 • nevhodné životní postoje
 • psychické problémy: deprese, úzkosti, strach, obavy, fobie, problémy se seběvědomím apod.
 • psychosomatické potíže
 • problémy s nadváhou/podváhou
 • osobní poradenství v oblasti duševního vývoje
 • apod.
Ceny on-line konzultací:

Soukromá psychologická a terapeutická praxe Mgr. Klára Hanzalová

Poradenská konzultace (30-45 minut) – 700-1000 Kč

1 hodinové terapeutické sezení – 1200 Kč (+200 Kč každá započatá 1/2hodina navíc, pokud je nutno)

(Provádí se u následujících terapií: EFT, Matrix reimprinting, indukční techniky, Symbolová terapie vhledem, Asociační techniky, Práce s vnitřními archetypy, Situační alfa terapie)

2 hodinové terapeutické sezení– 1600 Kč (+200 Kč každá započatá 1/2hodina navíc, pokud je nutno)

(Provádí se u následujících terapií: Regresní terapie, Situační alfa terapie)

Sezení trvá zpravidla 1-2 hodiny dle potřeby.

Každý klient, který u mě absolvuje sezení nebo je v terapeutickém procesu má v průběhu naší spolupráce veškeré akutní emailové poradenství zdarma.

Konzultace, psychologické a terapeutické služby nejsou hrazeny pojišťovnou a klient si je hradí sám.

Ceny jsou platné od 1.7.2020 a platí pro psychologické poradenství, konzultace a terapie.