Terapie vnitřního muže, vnitřní žena a vnitřní dítě

Terapie  vnitřního muže, ženy a vnitřního dítěte je založená na mentálních asociačních mechanismech. Během jednotlivých sezení je klient veden do svého podvědomí, a to přímo k principům archetypů vnitřního muže, ženy a dítěte.

Terapie vede k hlubokému prožitku vnitřního nastavení osobnosti, k jejímu pochopení a především k přenastavení neharmonických programů a zátěží. Umožňuje rovněž napravení generačních – rodinných zátěží, neboť je založena na systémovém pojetí osobnosti. Spadá tedy mezi systémové konstelační terapie.

V průběhu terapie práce s vnitřními archetypy muž-žena- dítě zažijete vlastní „rodinnou konstelaci“. Tato velmi příjemná a zajímavá sebepoznávací terapie pomáhá klienta vést k hluboké vnitřní přeměně osobnosti a pohledu na vlastní život.
V postupu a technice terapie je využívána individuální vizualizace a proces podvědomého prociťování v úrovni hladiny alfa. Součástí terapie je i vypracování individuálního plánu pro práci v osobním a soukromém životě.

Terapii práce s vnitřním mužem – ženou a dítětem je vhodné aplikovat při:

  • při sníženém sebevědomí, sebedůvěře
  • pochopení a odstranění příčin problému ve vztazích (partnerské, rodinné)
  • nápravě chybných sociálních vzorců
  • emoční nerovnováze (deprese, úzkosti, různé formy strachů)

Délka terapie:

Terapie se sestává ze 3-4 sezení dle potřeby. Jedno sezení zpravidla trvá 1-1,5 hodiny.