SITUAČNÍ ALFA TERAPIE

Jedna z nejefektivnějších technik práce s podvědomím. Úkolem Situační alfa terapie je anulování negativních přesvědčení, mentálních programů a vzorců chování a reakcí (zbavování zátěží), které nastolí vnitřní změnu k harmonickému nastavení psychiky.

Terapie se provádí ve stavu změněného vědomí, nejedná se však o hypnózu. Klient si celý průběh terapie pamatuje.

Co řeší SAT:

• neurózy (panické stavy,  úzkost, různé formy strachů atd.)
• vztahové problémy
• problémy s nadváhou nebo s příjmem potravy
• psychické problémy (nedostatek sebedůvěry, neschopnost seberealizace, problémy v  mezilidských vztazích apod.)
• celková harmonizace osobnosti a zajištění optimálního psychického a duševního rozvoje

Kolik sezení je třeba absolvovat:

Ke zvládnutí základních projevů negativních vzorců a patologií se počet sezení pohybuje od 5-8 sezení. Délka trvání jednoho sezení je 1-1,5 hod.

Cena terapie: 600,- za 1 hodinu

Jak SAT působí:
• pracuje na úrovni hlubokého podvědomí
• pomáhá odhalovat skryté pravdy o nás samotných
• nabízí velkou změnu pohledu na sebe
• nastavuje pozitivní a harmonického sebeprožívání bez závislosti na vnějším světě
• pomáhá nám uvědomit si své možnosti a především i možnost volby toho, kým nebo čím jsme a čím chceme být

SAT vychází z toho, že jsem od malička ovlivňovaní požadavky okolí, je nám vštěpováno mnoho patologických vzorců chování a jsme formování k tomu, abychom naplňovali očekávání okolí. Velice často jsme pak tím, koho okolí a druzí lidé očekávají, nikoliv tím, kdo jsme ve skutečnosti.
Touto manipulovatelností zapomínáme sami na sebe a učíme se žít dle požadavků světa, nikoliv dle požadavků vlastních.
SAT pomáhá napravovat všechny nevhodné postojové vzorce ke světu a především k sobě samotnému.