SITUAČNÍ ALFA TERAPIE

Sitauční alfa terapie je velice efektivní technika práce s podvědomím. Jejím cílem je anulování negativních přesvědčení, mentálních programů a vzorců chování, které nastolí vnitřní změnu k harmonickému nastavení psychiky.

Terapie se provádí ve stavu změněného vědomí, nejedná se však o hypnózu. Klient si celý průběh terapie pamatuje. Vychází z toho, že jsme od malička ovlivňovaní požadavky ostatních, je nám vštěpováno mnoho patologických vzorců chování a jsme formování k tomu, abychom naplňovali očekávání okolí. Velice často jsme pak tím, koho ostatní očekávají, nikoliv tím, kým jsme ve skutečnosti. Touto manipulovatelností zapomínáme sami na sebe a učíme se žít dle požadavků světa, nikoliv dle požadavků vlastních. Situační alfa terapie pomáhá uvědomit si své možnosti a především i možnost volby toho, kým nebo čím jsme a čím chceme být.

Situační alfa terapii je vhodné aplikovat při:

• neurózách (panické stavy,  úzkost, různé formy strachů, depresi atd.)
• vztahových problémech
• psychických potížích (nedostatek sebedůvěry, neschopnost seberealizace, problémy v  mezilidských vztazích, pocitech viny, negativnímu vztahu k sobě nebo k okolí, nespokojenosti se sebou apod.)
• celkové harmonizace osobnosti a zajištění optimálního psychického a duševního rozvoje
• potřebou neustálé kontroly
• tendencích k manipulativnímu chování, hysterii nebo manipulovatelnosti

Kolik sezení je třeba absolvovat:

Počet sezení pohybuje od 5-8 sezení. Délka trvání jednoho sezení je 1-1,5 hod.