SYMBOLOVÁ TERAPIE VHLEDEM

Terapie slouží k  odblokování  životem vytvořených negativních programů a pocitů, které mají svůj neustálý vliv na přítomnost člověka. Terapie je založena na přímém pochopení a zpracování potíží.

Co je Symbolová terapie vhledem:

Symbolová terapie vhledem pracuje s myšlenkovými strukturami, mentálními vzorci. Slouží jako diagnostický nástroj a může být vhodnou pomůckou při zpracovávání problémů jinými metodami. Během terapie dochází k rozkrývání jednotlivých příčin problémů a k jejich hlubokému pochopení. Toto pochopení pak vede k jasným změnám ve způsobu myšlení. Staré myšlenkové struktury jsou nahrazeny novými, které již obsahují přijetí podstaty a příčiny problému. Tyto nově uvědomělé myšlenkové obsahy se dále zvnitřňují a upevňují v jednotlivých úsecích terapie.

Terapie pracuje hluboko v úrovni podvědomí. Sezení probíhá v uvolněném a bdělém stavu. Klient si celý průběh sezení pamatuje, není tedy možná žádná manipulace ze strany terapeuta.

Technika Symbolové terapie vhledem je zaměřena na rychlé zpracování psychických potíží, vyrovnání se s životními problémy a především na pochopení své vlastní podstaty.

Symbolovou terapii vhledem je vhodné aplikovat při:
  • psychických problémech (deprese, úzkosti, snížené sebevědomí, různé formy strachů, pocitech viny apod.)
  • problémech ve vztazích (rodina, přítelé, celkově narušené vztahy s okolím)
  • problémy se sebedůvěrou a sebepřijetím

Symbolová terapie vhledem je rovněž určena pro všechny, kteří se rozhodli jít cestou vlastního sebezdokonalování a odstranění nevhodných vzorců chování, mající za následek nepříjemné psychické stavy. Každému lidskému kroku, posunu vpřed, předchází pochopení aktuálního stavu vlastního bytí. Bez pochopení by tento krok nebyl možný. „Co je „správný krok“? Kde začít? Nevymýšlíme si svou realitu sami?“ To jsou otázky, které se na počátku hledání stávají každodenním bojem se sebou samým. Symbolová terapie vhledem může pomoci nalézt vhled do skrytých zákoutí nás samotných a ukázat nám odpovědi, které bychom jinak mohli hledat velmi obtížně.