SYMBOLOVÁ TERAPIE VHLEDEM – STV

Terapie slouží k  odblokování  životem vytvořených negativních programů a pocitů, které mají svůj neustálý vliv na přítomnost člověka. Terapie je založena na přímém pochopení a zpracování potíží.

VYUŽITÍ SYMBOLOVÉ TERAPIE VHLEDEM V DIAGNOSTICE:

Hledání podstaty problému nebo zjištění skutečného problému – mnohdy se stává, že klienti přicházejí s potřebou, aby jim bylo pomoženo, avšak nejsou si zcela vědomě schopni ujasnit, jaký vlastně mají problém. V průběhu sezení podstata problému vyjde napovrch. Přesná definice problému jej pak pomůže zpracovat buď samotnou STV nebo pomocí jiných metod.

STV se využívá hojně při diagnostice psychických potíží a  identifikace zásadních bloků

CO ŘEŠÍ SYMBOLOVÁ TERAPIE VHLEDEM:
  • deprese
  • fóbie
  • strachy
  • sociální problémy
  • úzkostné stavy
  • problémy se sebedůvěrou a sebepřijetím

Terapie pracuje hluboko v úrovni podvědomí. Sezení probíhá v uvolněném a bdělém stavu. Klient si celý průběh sezení pamatuje, není tedy možná žádná manipulace ze strany terapeuta.

Technika Symbolové terapie vhledem je zaměřena na rychlé zpracování psychických potíží, vyrovnání se s životními problémy a především na pochopení své vlastní podstaty.

Symbolová terapie vhledem je rovněž určena pro všechny, kteří se rozhodli jít cestou vlastního sebezdokonalování a odstranění nevhodných vzorců chování, mající za následek nepříjemné psychické stavy. Každému lidskému kroku, posunu vpřed, předchází pochopení aktuálního stavu vlastního bytí. Bez pochopení by tento krok nebyl možný. „Co je „správný krok“? Kde začít? Nevymýšlíme si svou realitu sami?“ To jsou otázky, které se na počátku hledání stávají každodenním bojem se sebou samým. Symbolová terapie vhledem může pomoci nalézt vhled do skrytých zákoutí nás samotných a ukázat nám odpovědi, které bychom jinak mohli hledat velmi obtížně.