Pro budoucí či stávající klienty

Při vstupu do jakékoliv psychoterapie je potřeba počítat především s tím, že žádný terapeut či psycholog nedokáže problémy vyřešit za klienty. Veškeré změny k lepšímu stavu, duševní či fyzické rovnováze dělá pouze klient sám za sebe. Psychoterapeutické techniky (např. Regrese, Asociační techniky) jsou pouze nástrojem k tomu, aby klientovi v této změně pomohly.

Pokud se rozhodnete absolvovat terapii, ať již Hlubinnou abreaktivní psychoterapii nebo-li Regresi, Symbolovou terapii vhledem , Situační alfa terapii, Terapii vnitřního muže, ženy a vnitřního dítěte či jiné asociační techniky, náš společný úkol bude najít vysvětlení, řešení a odstranění Vašeho problému.

Nabízím několikaleté terapeutické zkušenosti, široké spektrum technik a jejich účinnou kombinaci.