Psychologické poradenství, terapie, poradenství v oblasti životního stylu, osobní konzultace Pelhřimov nebo on-line formou.

Nabízím několikaleté terapeutické zkušenosti, široké spektrum technik a jejich účinnou kombinaci. Pomohu Vám nalézt příčinu vzniku Vašich problémů jako jsou deprese, úzkosti, panika, smutek, pocity viny a tuto příčinu pak odstranit. Můžeme společně obnovit Vaši sebedůvěru a sebevědomí nebo nastavit nové životní postoje a psychickou rovnováhu. Ve své praxi využívám mnoho terapeutických a dlouholetou praxí ověřených postupů. Konzultace, poradenství a terapie poskytuji osobně v Pelhřimově nebo online po Skype.

Nabízím poradenství v oblasti:

 • psychických a psychosomatických potíží
 • vztahových problémech
 • životních krizích
 • závislostech
 • disharmonických rodinných vazeb
 • pomoci při zásadních životních rozhodnutích (rozbor alternativ)
 • pomoci hledání optimální životní cesty a způsobu života
 • doporučení optimálního terapeutického postupu a jeho aplikace

Specializace terapie na tyto oblasti:

 • neurózy (panické stavy, fobie, úzkost, různé formy strachů atd.)
 • vztahové problémy
 • psychosomatické potíže
 • problémy s nadváhou nebo s příjmem potravy
 • psychické problémy (nedostatek sebedůvěry, neschopnost seberealizace, problémy v  mezilidských vztazích apod.)
 • celková harmonizace osobnosti a zajištění optimálního psychického a duševního rozvoje
 • intervence při poúrazové rehabilitaci či pooperačních stavech

Na základě a typu problému najdeme optimální metodu pro jeho vyřešení.

Konzultace on-line (skype):

Díky stále vzrůstajícímu zájmu o on-line poradenství nabízím i psychologické poradenství on-line. Pokud z nějakého důvodu nechcete nebo nemůžete absolvovat terapii nebo konzultaci osobně, nabízím možnost řešit Váš problém prostřednictví on-line konzultací přes skype nebo pouze písemnou formou. Návod, jak bezplatně stáhnout Skype do Vašeho zařízení, Vám samozřejmě zašlu.

Aplikované terapeutické postupy a metody: